B2B.net Spółka Akcyjna

Kopernik Office Buildings, wejście E,
Aleje Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa

KRS: 0000387063
NIP: 5711707392
Regon: 280613330
Kapitał zakł.: 1 360 000,00 PLN
wpłacony w całości

Zapytaj o szkolenie

Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo
Partner logo